piektdiena, 2012. gada 6. janvāris

Jņ.14:15

Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles.