svētdiena, 2012. gada 1. janvāris

Jes.33:6

Bijība Tā Kunga priekšā būs Ciānai dārga manta.