ceturtdiena, 2012. gada 26. janvāris

2.Ķēn.5:17

Tavs kalps vairs turpmāk neupurēs svešiem dieviem nedz dedzināmos, nedz kaujamos upurus kā vienīgi Tam Kungam.