pirmdiena, 2012. gada 23. janvāris

1.Tim.1:15

Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā.