piektdiena, 2012. gada 20. janvāris

1.Moz.13:8

Ābrāms teica Latam: ”Lai nebūtu strīdus starp mani un tevi, starp maniem ganiem un taviem ganiem, jo mēs esam brāļi.”