pirmdiena, 2011. gada 19. decembris

1.Jņ.2:1

Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā - Jēzus Kristus, kas ir taisns.