piektdiena, 2011. gada 16. septembris

Jes.53:1

Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies Tā Kunga elkonis?