pirmdiena, 2011. gada 1. augusts

2.Kor.3:4

Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu.