trešdiena, 2011. gada 1. jūnijs

Jēk.2:13

Žēlastība nebēdā par tiesu!