piektdiena, 2011. gada 17. jūnijs

Ec.20:12

Es devu tiem arī Savas svētās dienas, kas ir derības zīme starp Mani un viņiem.