ceturtdiena, 2011. gada 12. maijs

Rom.8:27

Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem.