trešdiena, 2011. gada 25. maijs

Ps.9:19

Nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī ir zudusi uz laiku laikiem apbēdināto cerība.