pirmdiena, 2011. gada 9. maijs

Ps.103:6

Tas Kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem.