pirmdiena, 2011. gada 9. maijs

Mt.5:6

Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.