ceturtdiena, 2011. gada 26. maijs

Mih.6:3

Ko Es esmu tev nodarījis, Mana tauta, un ar ko Es tevi būtu apkaitinājis? Atbildi jel Man to!