pirmdiena, 2011. gada 23. maijs

Jes.42:1

Redzi, tas ir Mans kalps, ko Es neatlaižu. Es liku savu garu uz viņu, lai Viņš nes tautām taisnību.