ceturtdiena, 2011. gada 19. maijs

Gal.2:20

Es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani.