piektdiena, 2011. gada 13. maijs

Ap.d.17:27-28

Jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums. Jo Viņā mēs dzīvojam un rosāmies.