trešdiena, 2011. gada 11. maijs

Am.8:11-12

“Redzi, nāks dienas,” saka Tas Kungs, visvarenais Dievs, “Es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, nedz arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt Tā Kunga vārdus. Lai viņi skraidītu grīļodamies un meklētu pēc Tā Kunga vārda – un tomēr to neatrastu.”