svētdiena, 2011. gada 1. maijs

3.Moz.19:18

Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu,- Es esmu Tas Kungs!