trešdiena, 2022. gada 28. septembris

Jes.52:9

Tas Kungs savus ļaudis ir iepriecinājis, viņš Jeruzālemi atpestījis.