svētdiena, 2015. gada 9. augusts

1.Lku.28:9

Jo Tas Kungs ir, kas pārbauda visas sirdis un kas izzina visas sirdsprāta tieksmes.