trešdiena, 2015. gada 13. maijs

Ap.d.1:8

Jūs būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.