svētdiena, 2014. gada 30. marts

Joz.2:11

Tas Kungs, jūsu Dievs, ir Dievs augšā debesīs un pār zemi, kas ir apakšā zem tām.