piektdiena, 2011. gada 22. aprīlis

Mt.27:37

Virs Viņa galvas tie pielika Viņa vainas uzrakstu: ŠIS IR JĒZUS, JŪDU ĶĒNIŅŠ.