trešdiena, 2020. gada 8. janvāris

Ebr.10:23

Lai mēs to cerības apliecināšanu paturam nešaubīgu, (jo Tas ir uzticīgs, kas to apsolījis).