ceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris

2.Tim.3:16

Viss raksts no Dieva iedots ir arī derīgs pie mācīšanas, pie pārliecināšanas, pie norāšanas, pie pamācīšanas iekš taisnības.