piektdiena, 2017. gada 27. oktobris

1.Tes.5:5

Jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.