pirmdiena, 2017. gada 18. septembris

Ps.115:16

Debesu debesis pieder Tam Kungam, bet zemi Viņš deva cilvēku bērniem.