trešdiena, 2017. gada 26. aprīlis

Jņ.14:1

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!