pirmdiena, 2016. gada 8. augusts

Ps.33:16

Nedz lieli karapulki sargā ķēniņu, nedz arī liels miesas spēks izglābj varoni.