pirmdiena, 2016. gada 23. maijs

Rom.12:10

Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.