trešdiena, 2016. gada 11. maijs

Jes.60:16

Es, Tas Kungs, esmu tavs Glābējs un Pestītājs.