svētdiena, 2016. gada 1. maijs

Jer.24:7

Es tiem piešķiršu gribu Mani atzīt, ka Es esmu Tas Kungs.