pirmdiena, 2016. gada 23. maijs

3.Moz.19:32

Sirmas galvas priekšā tev būs piecelties, un godini vecu cilvēku.