pirmdiena, 2015. gada 24. augusts

Jes.52:10

Tas Kungs ir atsedzis Savu svēto elkoni visu tautu acu priekšā, visi zemes gali redzēs mūsu Dieva palīdzību.