ceturtdiena, 2014. gada 22. maijs

Ps.90:17

Lai nāk pār mums Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu - to pašķir un svētī!