pirmdiena, 2012. gada 30. jūlijs

2.Lku.20:17

Esiet tikai klāt, ieņemiet vietas un vērojiet, kā Tas Kungs jūs, Jūda, un tevi, Jeruzāleme, izglābs!