trešdiena, 2011. gada 14. septembris

Ps.34:16

Tā Kunga acis vēro taisnos, un Viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus.