piektdiena, 2011. gada 23. septembris

Gal.4:6

Dievs apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs!