ceturtdiena, 2011. gada 25. augusts

Jes.31:5

Kā lidojoši putni, tā Tas Kungs Cebaots aplidos Jeruzālemi, to apsargās ar Saviem spārniem, to pasaudzēs un izglābs.