piektdiena, 2020. gada 17. janvāris

2.Moz.10:3

Mozus un Ārons gāja pie Faraona un uz to sacīja: tā saka Tas Kungs, tas Ebreju Dievs: Atlaid Manus ļaudis, ka tie Man var kalpot.