pirmdiena, 2019. gada 14. oktobris

Ec.36:29

Es jūs atpestīšu no visas jūsu nešķīstības.

svētdiena, 2019. gada 13. oktobris

Jēk.3:17

Tā gudrība, kas ir no augšienes, papriekš ir šķīsta, pēc tam mierīga, lēna, paklausīga, pilna apžēlošanas un labu augļu, taisna un bez liekulības.

Dan.2:21

Viņš gudriem dod gudrību un saprašanu prātīgiem.

sestdiena, 2019. gada 12. oktobris

Lk.8:25

Jēzus uz mācekļiem sacīja: kur ir jūsu ticība? Bet tie bīdamies brīnījās savā starpā sacīdami: kas Tas tāds, ka Viņš arī vējiem un ūdeņiem pavēl, un tie Viņam paklausa.

Ps.93:4

Upes paceļ, ak Kungs, upes paceļ savu kaukšanu, upes paceļ savu krākšanu.

piektdiena, 2019. gada 11. oktobris

2.Kor.3:5

Mēs esam derīgi, tas ir no Dieva.

Jes.31:1

Vai tiem, kas paļaujas uz zirgiem un cerē uz ratiem, tāpēc ka to ir daudz, un To Kungu nemeklē.

ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris

Jūd.1:22

Citus pārmāciet, kas ir šaubīgi.

Hoz.14:5

Es dziedināšu viņu atkāpšanos, es tos mīlēšu ar labu prātu.

trešdiena, 2019. gada 9. oktobris

Ef.5:20

Pateikdami vienmēr par visu Dievam un Tam Tēvam iekš mūsu Kunga Jēzus Kristus vārda.

1.Moz.35:3

Ceļamies un ejam uz Bēteli, un tur es taisīšu altāri tam stipram Dievam, kas mani paklausījis bēdu dienā un pie manis bijis tai ceļā, ko esmu staigājis.

otrdiena, 2019. gada 8. oktobris

Lk.15:8

Jeb ja kādai sievai ir desmit graši un viens tai nozūd, vai tā neiededzina sveci un nemēž namu, rūpīgi meklēdama, kamēr to atrod?

Ps.34:5

Kad šis bēdīgais sauca, tad Tas Kungs klausīja un to izpestīja no visām viņa bēdām.

pirmdiena, 2019. gada 7. oktobris

2.Kor.1:10

Uz Viņu ceram, ka tas mūs arī vēl izraus.

2.Sam.22:2

Tas Kungs ir mans akmens kalns un mana pils un mans glābējs.

svētdiena, 2019. gada 6. oktobris

Fil.4:9

Ko jūs arī esat mācījušies un dabūjuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to dariet; tad tas miera Dievs būs ar jums.

Hag.2:9

Šai vietai es došu mieru, saka Tas Kungs Cebaots.

sestdiena, 2019. gada 5. oktobris

Mt.20:16

Tā tie pēdējie taps tie pirmie, un tie pirmie tie pēdējie.

Jes.46:10

Mans padoms pastāvēs, un es darīšu visu, kas man patīk.

piektdiena, 2019. gada 4. oktobris

2.Kor.12:9

Tad nu jo labāki lielīšos ar savu nespēcību, lai Kristus spēks pie manis mājo.

2.Lku.14:10

Kungs, neviena nav kā tu, kas var palīdzēt nespēcīgam pret stipro.

ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

Mt.6:13

Jo Tev pieder tā valstība un tas spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Dan.2:44

Tas debesu Dievs uzcels valstību, kas mūžīgi netaps izpostīta.

trešdiena, 2019. gada 2. oktobris

1.Kor.13:7

Mīlestība panes visu.

Īj.2:11, 13

Kad nu Ijaba trīs draugi dzirdēja visu šo nelaimi, kas viņam bija uzgājusi. Tā tie pie viņa sēdēja zemē septiņas dienas un septiņas naktis, un neviens uz to nerunāja ne vārda; jo tie redzēja, ka tās sāpes bija ļoti lielas.

otrdiena, 2019. gada 1. oktobris

Fil.4:13

Es spēju visas lietas iekš Tā, kas mani dara spēcīgu.

Ps.56:12

Es paļaujos uz Dievu, es nebīšos; ko cilvēki man var darīt?