trešdiena, 2019. gada 6. februāris

1.Tes.5:6

Tad nu lai mēs neguļam, tā kā tie citi, bet lai esam nomodā un skaidrā prātā.