trešdiena, 2018. gada 5. decembris

Ps.121:5-6

Tas Kungs tevi pasargā; Tas Kungs ir tava ēna pa tavu labo roku, ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī.