pirmdiena, 2018. gada 31. decembris

2.Kor.1:20

Cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir iekš viņa jā un iekš viņa Āmen, Dievam par godu caur mums.