svētdiena, 2018. gada 29. jūlijs

Jņ.1:18

Dievu neviens nekad nav redzējis: tas vienpiedzimušais Dēls, Tēva klēpī būdams, Tas mums to ir stāstījis.