piektdiena, 2018. gada 13. jūlijs

Jes.45:12

Es esmu darījis zemi un radījis cilvēku zemes virsū.