svētdiena, 2018. gada 1. jūlijs

1.Pēt.1:13

Apjoziet savas sirds gurnus un skaidrā prātā ceriet pilnīgi uz to žēlastību, kas jums taps atnesta, kad Jēzus Kristus parādīsies.