trešdiena, 2018. gada 25. jūlijs

1.Moz.1:27

Dievs radīja cilvēku pēc sava ģīmja, pēc Dieva ģīmja viņš to radīja, un radīja tos vīrieti un sievieti.